Access Bank Rwanda Plc yatangije ‘Nyaruka’, uburyo bwo kwifungurira konti

Banki y’Ubucuruzi ya Access Bank Rwanda Plc yatangije uburyo bushya bwo gufungura konti hakoreshejwe ikoranabuhanga, aho umuntu ashobora gukoresha internet, agakurikiza amabwiriza agafungura konti aho ari hose.

Access Bank Rwanda Plc yatangije ‘Nyaruka’, uburyo bwo kwifungurira konti

Banki y’Ubucuruzi ya Access Bank Rwanda Plc yatangije uburyo bushya bwo gufungura konti hakoreshejwe ikoranabuhanga, aho umuntu ashobora gukoresha internet, agakurikiza amabwiriza agafungura konti aho ari hose.

Ubu buryo bwiswe ‘Nyaruka’ buzafasha abakiliya ba Access Bank Rwanda Plc kwifungurira konti, aho kwirirwa bajya ku mashami y’iyi banki rimwe na rimwe bahasanga abantu benshi bikabasaba no gutonda imirongo.

Umuntu wese, udafite konti ubu birashoboka ko yayifungura akoresheje ubu buryo bushya; asabwa gusa kuba afite indangamuntu yemewe, umukono n’ifoto bye ku buryo ashobora kubyiyinjiza mu ikoranabuhanga rya ‘Nyaruka’ agafungura konti.

Uyifungura agomba kuba afite icyemezo cy’uko nta mwenda utishyuye cyangwa sheki itazigamiye yatanze muri banki iyo ariyo yose (CRB Clearance), akemera amategeko n’amabwiriza kandi akuzuza neza ‘inyandiko’ mu gihe ari gufungura konti.

Umutekano wayo urizewe; kuko hari itsinda ryabugenewe kuri Access Bank rishinzwe gukurikirana ibikorwa byose by’abafungura konti.

Ku bakoresha internet bashobora kuyifungura banyuze kuri iyi ‘link’ https://instantaccountrw.accessbankplc.com/client/login,bagakurikiza amabwiriza.

Hari ukeneye guhabwa ibindi bisobanuro kuri ubu buryo bwo gufungura iyi konti yagana ishami rya Access Bank Rwanda rimwegereye cyangwa akabandikira akoresheje imbuga nkoranyambaga zabo, arizo Twitter, Instagram na Facebook.

Ubu buryo bwiswe ‘Nyaruka’ buzafasha abakiliya ba Access Bank Rwanda Plc kwifungurira konti, aho kwirirwa bajya ku mashami y’iyi banki rimwe na rimwe bahasanga abantu benshi bikabasaba no gutonda imirongo.

Umuntu wese, udafite konti ubu birashoboka ko yayifungura akoresheje ubu buryo bushya; asabwa gusa kuba afite indangamuntu yemewe, umukono n’ifoto bye ku buryo ashobora kubyiyinjiza mu ikoranabuhanga rya ‘Nyaruka’ agafungura konti.

Uyifungura agomba kuba afite icyemezo cy’uko nta mwenda utishyuye cyangwa sheki itazigamiye yatanze muri banki iyo ariyo yose (CRB Clearance), akemera amategeko n’amabwiriza kandi akuzuza neza ‘inyandiko’ mu gihe ari gufungura konti.

Umutekano wayo urizewe; kuko hari itsinda ryabugenewe kuri Access Bank rishinzwe gukurikirana ibikorwa byose by’abafungura konti.

Ku bakoresha internet bashobora kuyifungura banyuze kuri iyi ‘link’ https://instantaccountrw.accessbankplc.com/client/login,bagakurikiza amabwiriza.

Hari ukeneye guhabwa ibindi bisobanuro kuri ubu buryo bwo gufungura iyi konti yagana ishami rya Access Bank Rwanda rimwegereye cyangwa akabandikira akoresheje imbuga nkoranyambaga zabo, arizo Twitter, Instagram na Facebook.

 

Shima Carla

748 Blog posts

Comments