Namenye ko Yes ariwe mwungeri unyobora murwuri rwubuzima, Namenyeko Yesu ariwe nzira yukuri niyompamvu nzahora nkukorera .